KlasExpo - Henkel-Pritt

Knutsellessen zijn van onschatbare waarde omdat vaardigheden gestimuleerd worden die in klassieke leerprocessen te weinig aan bod komen: creativiteit, initiatief nemen, concentratie, organisatie, planmatig werken, fijne motoriek en nog veel meer. Dit alles komt aan bod bij KlasExpo. De lessen zijn gericht op kinderen van 5 tot 12 jaar.

www.klasexpo.be