Fit Fit Hoera ! - Veiling Hoogstraten

Bewegen is fundamenteel voor de ontwikkeling van kleuters. De uitdaging bestaat erin om beweging ruimer te bekijken dan de wekelijkse turnles.  Want bewegen, dat is ook werken aan sociale vaardigheiden, taal, rekenen, … Deze uitdaging hebben we geconcretiseerd in het project Fit-Fit-Hoera!.

De bewegingsschool voor kleuters werd in het leven geroepen.In samenwerking met onze partner Hoogstraten®aardbeien werkten we een GRATIS en pasklaar bewegingsprogramma voor kleuters uit.

Meer info: www.fitfithoera.be